Miller’ın Eleştirel Aşı Literatürü Derlemesi

Ebeveynler ve Araştırmacılar İçin 400 Mühim Bilimsel Yayın Özeti

Aşı deyince bunları tümüyle güvenli, yan etkisi nadir ürünler olarak gören, verdikleri zarara dair de literatürde hiç öyle hakem kontrollü bilimsel yayın filan bulunmadığına samimiyetle inanan insan çok dünyada. Miller’ın Eleştirel Aşı Literatürü Derlemesi başlıklı bu kitabımızda, hikâyenin kimselerin pek anlatmadığı kısmını sunuyoruz sizlere. Aşılama mevzusunda anlayışlarını geliştirebilsinler diye ebeveynler ile birlikte bu konuda araştırma yapan herkes için 400 önemli bilimsel yayını bir araya getirip özetini sunuyoruz.
                                                                                                                                   Neil Z. Miller

Yazar Hakkında

Thinktwice Global Vaccine Institute yöneticisi Neil Z. Miller tıp alanında araştırmacı gazetecilik çalışmaları yürütmekte ve 25 yıldır ebeveynler ve sağlık çalışanlarını aşılar, aydınlatılmış onam ilkesi ve yasal mecburiyet taşımayan aşı uygulamasının hukuki yönleri konularında eğitmektedir.

Aşılar üzerine kaleme aldığı diğer eserler şunlardır:

 • Vaccine Safety Manual for Concerned Families and Health Practitioners

  (Aklında Soru İşareti Olan Aileler ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Aşı Güvenliği Kılavuzu)

 • Make an Informed Vaccine Decision for the Health of Your Child
  (Çocuğunuzun Sağlığı için Aşı Konusunda Bilgiye Dayalı Karar Alın) (eşyazar, Dr. Mayer Eisenstein)

 • Vaccines: Are They Really Safe and Effective?
  (Aşılar: Gerçekten Zararsız ve İşe Yarar Ürünler midir?)

Eğitim verdiği kurumlar arasında Uluslararası Kayropraktik Pediatri Birliği, Uluslararası Bütüncül Tıp Üniversitesi, Autism One, Maximized Living ve Yaşam Kültürü Enstitüsü bulunan Miller, psikoloji mezunudur ve Mensa üyesidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde, Kuzey New Mexico’da yaşamaktadır. 

İçini  İncele

kİtap Hakkında

Primum non nocere, tıbbi tedavinin değişmez esaslarından birini ifade eden bu Latince deyiş hekime, “İlk vazifen hastaya zarar vermemek,” der. Oysa aşıların emniyet profilindeki açıklar, o hep duyduğumuz faydaları boşa çıkartacak seviyede olup, ispatı da bilim literatürüdür. Sözgelimi, kitapta yer verilen çok sayıda araştırmaya göre aşılardaki cıva ve alüminyum nörolojik, immünolojik ve gelişimsel hasara yol açmaktadır. Diğer bazı araştırmalara göre de çocukluk döneminde vurulan aşılar kanser, alerji, havale, kanama bozuklukları ve tip 1 diyabet ile ilişkilidir.

Bu kitaptaki hakem kontrolünden geçmiş bilimsel yayınlar ayrıca der ki…

 • Kızamık ve kabakulak geçirmiş olmak, kişiyi ölümcül kalp krizi ve inmeden korur.
 • Boğmaca aşısı yüzünden ortaya yeni tip virülan, aşının da işlemediği boğmaca bakterisi tipleri çıkmıştır.
 • Suçiçeği aşısı suçiçeğini azaltmış, zonayı artırmıştır.
 • KKK aşılaması sonrası çocukların acil serviste tıbbi bakım ihtiyacı artmaktadır. 
 • Aşılanmış kişilerden başkalarına hastalık bulaşabilmekte, bu da “sürü bağışıklığı” hedefini gerçekçi olmaktan çıkarmaktadır.
 • Olumsuz etkilerinden çekindiklerinden, aşı olmayan pekçok doktor ve hemşire bulunmaktadır.
 • Çocuğunu aşılatmama kararı alan ebeveynler yüksek tahsilli kesimdendir.